Váš velkoobchod s textilem pro propagaci, volný čas & profesi v Evropě!

banner

Ochrana Údajů

Informace o našem zpracování údajů

Ve společnosti L-SHOP-TEAM Česko s.r.o. zpracováváme vaše osobní údaje, když nás kontaktujete, použijete naše webové stránky, uzavřete s námi smlouvu nebo u nás zažádáte o pozici. Zpracování údajů probíhá také při návštěvě našich online nabídek na sociálních sítích, pro které také platí tyto informace o ochraně údajů.

1. Správce údajů

Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost:

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o.

Strojírenská 259

155 21 Praha 5

Česká republika

2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@l-shop-team.eu nebo poštou na výše uvedené adrese.

3. Zpracování dat na našich webových stránkách

3.1. Přístup k datům a hosting

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme přístupové údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší, aby vám umožnil webové stránky navštívit. Přístupové údaje zahrnují zejména:

 • Vaši IP adresu
 • Název požadovaného souboru
 • Datum a čas přístupu
 • Množství přenášených dat
 • Požadujícího poskytovatele
 • Informace o používaném prohlížeči a operačním systému
 • Online identifikátory (např. identifikátory zařízení, ID relace).

Tyto přístupové údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu našich stránek a zlepšování našich nabídek. Přístupové údaje jsou také dočasně uloženy pro účely popsané výše v interních souborech protokolu, aby došlo ke generování statistických informací o používání našich webových stránek a dalšímu rozvoji našich webových stránek s ohledem na zvyklosti používání našich návštěvníků (například, pokud se zvýší podíl mobilních zařízení, která web používají).
V souladu s čl. 6 (1)(1) písm. f nařízení GDPR toto slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů při správném předkládání našich nabídek v rámci kritérií zájmů. Všechny přístupové údaje jsou vymazány nejpozději 14 dní po ukončení vaší návštěvy našich stránek.

3.2. Hosting poskytovatele třetí strany

V rámci zpracování naším jménem poskytuje poskytovatel hostingové služby třetí strany a zobrazení našich webových stránek: qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstraße 41-43, 76133 Karlsruhe, Německo). Veškeré údaje shromážděné v rámci používání těchto webových stránek nebo formulářů, které jsou pro ně v internetovém obchodě poskytovány, jsou zpracovávány na serverech tohoto poskytovatele. Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky se společností, která se zavazuje uchovávat údaje pouze v Evropě.

3.3. Registrace, reklama stávajícím zákazníkům

Máte možnost zaregistrovat se do naší přihlašovací oblasti, abyste mohli využívat plnou funkčnost našich webových stránek. Údaje, které jste povinni poskytnout, byly odpovídajícím způsobem zvýrazněny jako povinná pole v našem vstupním formuláři. Bez poskytnutí těchto údajů se nemůžete zaregistrovat. Právním základem pro zpracování je čl. 6 (1) písm. b nařízení GDPR; pokud jako osoba nejste smluvní stranou, zakládá se naše zpracování na čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zahájení a provádění obchodních vztahů. Na tuto smlouvu se vztahují i naše všeobecné obchodní podmínky.

Když se zaregistrujete online, používáme vaše kontaktní údaje také k tomu, abychom vám zasílali další informace týkající se našich produktů a služeb prostřednictvím e-mailu („reklama stávajícím zákazníkům“). Konkrétně to může zahrnovat náš newsletter, stejně jako další novinky, propagační akce a nabídky, zpětnou vazbu od našich zákazníků a další dotazy. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR ve spojení s čl. 7 (3) UWG (německý zákon proti nekalé soutěži), přičemž zpracování údajů pro oprávněné zájmy je přípustné za předpokladu, že se týká uchovávání a dalšího používání údajů pro propagační účely.
Proti propagačnímu využívání vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku pomocí příslušného odkazu v e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu info@l-shop-team.cz či kontaktováním poštou adresu uvedenou výše, aniž by vznikly jiné náklady než základní sazby za přenos.
V našich newsletterech používáme komerčně dostupné technologie, abychom mohli měřit interakce s newslettery (např. otevření e-mailu, kliknutí na odkazy). Tyto nejsou přiřazeny příjemcům. Tyto údaje se používají pouze v pseudonymní, nepersonalizované formě pro obecnou statistickou analýzu, jakož i pro optimalizaci a další rozvoj našeho obsahu a komunikace se zákazníky. To se děje jedním ze dvou způsobů. Za prvé, používáme drobnou grafiku, která je vložena do newsletterů (tzv. pixely) a při otevření e-mailů generujeme spojení s obrazovým serverem. Za druhé, používáme odkazy, které se registrují, když na ně uživatel klikne, a pak jej přesměrují na požadované cílové stránky. Dále zjišťujeme, zda jsou naše newslettery skutečně doručeny. Pokud si nepřejete, aby bylo toto chování používání analyzováno, můžete se z odběru newsletteru odhlásit. Můžete nám zabránit ve sledování vašeho otevírání našich e-mailů deaktivací výchozího výstupu grafiky nebo obsahu HTML ve vašem e-mailovém programu. Technickou realizaci našich newsletterů zajišťuje společnost CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo. S tímto poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky.

3.4. Objednávky

3.4.1. Proces objednávání

Během procesu objednávání shromažďujeme potřebné informace pro zpracování smlouvy:

 • Pozdrav
 • Společnost
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (pouze pro živnostníky)
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Fakturační a dodací adresa.

Pokud je to možné, jsou shromažďovány volitelné informace, jako jsou telefonní a faxová čísla, abychom vás mohli tímto způsobem kontaktovat za účelem dotazů. Právním základem pro zpracování je čl. 6 (1) písm. b nařízení GDPR; pokud jako osoba nejste smluvní stranou, zakládá se naše zpracování na čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zahájení a provádění obchodních vztahů.

3.4.2. Prověřování bonity

U zákazníků, kteří platí předem – ať už stávajících nebo nových – nezískáváme žádné informace o bonitě. Pokud máte zájem, při zadávání vaší první nebo další objednávky v našem internetovém obchodě nebo při použití alternativní formy objednávky, například nákupu na účet, provádíme prověření bonity, abychom vám mohli po potvrzení objednávky nabídnout odpovídající možnost platby. Za tímto účelem pověříme specializované úvěrové agentury, aby určily vaši úvěruschopnost prostřednictvím prověřování bonity.

Požadované osobní údaje pro kontrolu úvěruschopnosti předáváme za tímto účelem následující společnosti:

 • Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna
  a.s. Na Pankráci 1683/127
  140 00 Praha 4
  Česká republika

Kromě toho je prověřování bonity prováděno v rámci probíhajících obchodních vztahů, včetně případů změn obchodní formy, výskytu opakovaných platebních incidentů, jako je platební neschopnost, nebo dohod o úvěrových limitech. Právním základem je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je minimalizovat riziko úvěrového selhání a nabídnout vám vhodnou formu platby.

3.5. Kontakt

Existují různé možnosti, jak nás kontaktovat. Mezi ně patří kontaktní formulář, naše všeobecné telefonní číslo služby a e-mailová adresa naší služby. Obecně zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je efektivní zpracování dotazů směřované k nám a případně zahájení a provádění obchodních vztahů. Pokud je kontakt zaměřen na uzavření smlouvy nebo pokud se kontakt vyskytne v rámci smlouvy, jejímž jste smluvní stranou, právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 (1) písm. b nařízení GDPR. Údaje shromážděné při použití kontaktního formuláře jsou po úplném zpracování vašeho dotazu automaticky vymazány, pokud nadále nevyžadujeme, aby váš dotaz plnil smluvní nebo právní povinnosti (viz „doba uložení“).

3.6. Poštovní reklama a vaše právo vznést námitku

Vaše křestní jméno a příjmení a poštovní adresu uchováváme také pro naše vlastní reklamní účely, jako je zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů týkajících se reklamy našim zákazníkům z hlediska zohlednění zájmů v souladu s čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR.
Reklamy jsou zasílány naším jménem prostřednictvím poskytovatele třetí strany, kterému jsme poskytli vaše údaje ke zpracování za tímto účelem.
Proti ukládání a používání vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy prostřednictvím níže uvedených možností kontaktu.

3.7. Tomboly

Máte možnost zúčastnit se naší tomboly.

V rámci soutěží používáme vaše údaje za účelem provedení tomboly a oznámení výhry. Podrobné informace naleznete případně v podmínkách účasti v příslušné tombole. Právním základem pro zpracování je smlouva o tombole v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Případné zpracování údajů pro jiné nebo další účely, zejména pro účely reklamy, se uskuteční pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zaslání nabídky k účasti v tombole zakládáme na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám jej poskytli, a v ostatních případech na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 UWG, a to na základě našeho oprávněného zájmu nabízet tombolu a posilovat loajalitu našich zákazníků.

Proti zasílání nabídek k účasti v tombolách a propagačnímu využití vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku prostřednictvím příslušného odkazu v e-mailech nebo oznámením na výše uvedené kontaktní údaje (např. e-mailem nebo dopisem) nebo ji s účinností do budoucna odvolat, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb.

4. Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou automaticky uloženy v prohlížeči na vašem počítači s řetězcem znaků, který je specifický pro váš počítač. Používáme pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz našich webových stránek, abychom mohli poskytovat požadované služby. Tyto soubory cookie jsou nastaveny bez nutnosti souhlasu v souladu s čl. 25 (2)(2) zákona TTDSG (německý zákon o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích). Další zpracování informací získaných ze souborů cookies je založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem v tomto ohledu je možnost vám poskytnout požadovanou službu.
Jsou nastaveny následující soubory cookie:

Název souboru cookie Funkce Doména Doba uchovávání
sid Tyto soubory cookie ukládají informace o tom, zda je aktuální uživatel přihlášen, a umožňují vyhledávání údajů specifických pro uživatele, jako je historie objednávek. shop.l-shop-team.cz Relace
sid_key Tento soubor cookie ukládá ID relace aktuálního uživatele. shop.l-shop-team.cz Relace
language Tento soubor cookie ukládá informace o tom, jaký jazyk by měl být použit. shop.l-shop-team.cz Relace
sid

Funkce

Tyto soubory cookie ukládají informace o tom, zda je aktuální uživatel přihlášen, a umožňují vyhledávání údajů specifických pro uživatele, jako je historie objednávek.

Doba uchovávání

Relace

sid_key

Funkce

Tento soubor cookie ukládá ID relace aktuálního uživatele.

Doba uchovávání

Relace

language

Funkce

Tento soubor cookie ukládá informace o tom, jaký jazyk by měl být použit.

Doba uchovávání

Relace

5. Google Maps

Naše webové stránky používají mapové služby Mapy Google, které jsou nabízeny osobám z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a všem dalším osobám společností Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (souhrnně „Google“).

Chcete-li integrovat a zobrazit mapové materiály Google, které používáme ve vašem webovém prohlížeči, musí se váš webový prohlížeč při přístupu na naše webové stránky připojit k serveru Google. Tento server může být umístěn v USA. Díky integraci těchto mapových materiálů získává Google informace, že přístup na stránku na našich webových stránkách byl uskutečněn z IP adresy vašeho zařízení. Když na našich webových stránkách přistupujete ke službě Mapy Google, když jste přihlášeni do svého profilu Google, může Google tuto událost také propojit s vaším profilem Google. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem Google, musíte se před přístupem na naši stránku s kontakty odhlásit ze služby Google. Google ukládá vaše údaje a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a personalizovaného zobrazení Map Google. Více informací naleznete v  Zásadách ochrany osobních údajů Google a v  Dalších podmínkách služ by Map Google.

Pro integraci Map Google používáme tzv. řešení se dvěma kliknutími. To znamená, že když navštívíte web, který integruje Mapy Google, nejsou společnosti Google nejprve poskytnuty žádné osobní údaje. Data jsou přenášena do služby Google pouze po aktivaci integrované mapy.

6. Matomo

Na našich webových stránkách používáme open source software Matomo pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků. Na našich serverech funguje software Matomo a žádná data nejsou přenášena třetím stranám (např. Matomo). IP adresa zpracovávaná pro záznam vaší návštěvy je okamžitě anonymizována (poslední dva bajty vaší IP adresy jsou anonymizovány). Pro zpracování a ukládání vaší návštěvy se používá pouze anonymizovaná IP adresa. Do protokolu návštěvníků mohou být uloženy následující údaje spolu s pseudonymizovaným ID návštěvníka (otisk zařízení):

 • Anonymizovaná IP adresa
 • Načtené stránky (datum, čas, adresa URL, název, délka času stráveného na stránce)
 • Stažené soubory
 • Odkazy na jiné webové stránky, na které bylo kliknuto
 • Operační systém
 • Typ prohlížeče, verze a jazyk
 • Typ zařízení, značka, model a rozlišení
 • Přibližná poloha (na základě anonymizované IP adresy)
 • URL referer (předchozí navštívená stránka)

Záznamy návštěvníků jsou za sedm dní automaticky vymazány a denní zprávy jsou vymazány po 24 měsících. Příslušné nastavení můžete povolit ve svém prohlížeči (Nesledovat), aby se zabránilo sledování vaší návštěvy (viz vysvětlení v předchozí části) nebo použijte následující tlačítko pro odhlášení. Tím se vytvoří deaktivační soubor cookie, takže skript Matomo již nebude spuštěn. Pokud se pak nezobrazí žádné tlačítko pro odhlášení, je pravděpodobně blokováno blokátorem reklam či podobnou technologií ve vašem prohlížeči – pokud tomu tak je, zkontrolujte nastavení prohlížeče.

Matomo Opt-Out button

7. Přítomnost na sociálních sítích online

Udržujeme přítomnost na sociálních sítích online, abychom zde komunikovali se zákazníky a zainteresovanými stranami a poskytovali informace o našich produktech a službách. Údaje uživatelů jsou zpravidla zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. To umožňuje vytvářet uživatelské profily na základě zájmů uživatele. K tomuto účelu se používají soubory cookie a další identifikátory uložené v počítačích uživatelů. Tyto uživatelské profily se pak používají k umísťování reklam jak na sociálních sítích, tak na webových stránkách třetích stran.V rámci provozu naší přítomnosti online se můžeme rozhodnout pro přístup k informacím poskytovaným sociálními sítěmi, jako jsou statistiky o používání naší přítomnosti online. Tyto statistiky jsou sčítány a mohou obsahovat zejména demografické informace (např. věk, pohlaví, region, země), jakož i údaje o interakci s naší přítomností online (např. počty „To se mi líbí“, odběrů, sdílení, prohlížení obrázků a videí) a příspěvky a obsah distribuované prostřednictvím těchto kanálů. To nám také může poskytnout informace o zájmech uživatelů a o tom, jaký obsah a témata jsou pro ně obzvláště relevantní. Tyto informace můžeme také použít k přizpůsobení designu a našich aktivit a obsahu příslušné přítomnosti online a k optimalizaci pro naše publikum. Podrobnosti a odkazy na údaje ze sociálních sítí, ke kterým máme jako provozovatel přítomnosti online přístup, naleznete v níže uvedeném seznamu. Shromažďování a používání těchto statistik je obecně předmětem společné odpovědnosti. V případě potřeby je příslušná smlouva uvedena níže.Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1)(1) písm. f nařízení GDPR vyplývající z našeho oprávněného zájmu efektivně informovat a komunikovat s uživateli. Právní základ zpracování údajů sociálními sítěmi na vlastní odpovědnost naleznete v informacích o ochraně osobních údajů každé příslušné sociální sítě. Na níže uvedených odkazech naleznete více informací ohledně příslušného zpracování dat a také o možnosti vznést námitku.Vezměte prosím na vědomí, že nejúčinnějším způsobem, jak zpracovat dotazy týkající se ochrany osobních údajů, je nasměrováním příslušnému poskytovateli sociální sítě, protože pouze tito poskytovatelé mají přístup k údajům a mohou okamžitě přijmout vhodná opatření.

Xing / Kununu (New Work SE, Dammtorstr. 30, Hamburg 20354, Německo)
- Zásady ochrany osobních údajů a odhlášení

8. Žádosti o zaměstnání

Nabízíme vám možnost přihlásit se na naše otevřené pozice, například prostřednictvím e-mailové adresy p.komarkova@l-shop-team.cz. Účelem tohoto shromažďování údajů je vybrat uchazeče pro možné vytvoření pracovního poměru. Shromažďujeme zejména následující údaje pro účely přijímání a zpracování vaší žádosti: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, dokumenty k přihlášce (např. reference, životopis), nejbližší datum zahájení zaměstnání a požadavky na plat. Právním základem pro zpracování vašich dokumentů žádosti je čl. 6 (1)(1) písm. b a čl. 88 (1) nařízení GDPR ve spojení s čl. 26 (1)(1) zákona BDSG (německý federální zákon o ochraně osobních údajů). Pokud budete přijati, budou dokumenty o vaší žádosti umístěny do vaší zaměstnanecké složky. Jedná se o dokumentaci, kterou jste nám předali v průběhu procesu žádosti a dokumentaci, kterou jsme připravili během procesu žádosti (např. poznámky k postupu podání žádosti). Pokud budete přijati, budete o zpracování svých údajů opět informováni samostatně v pracovní smlouvě. Pokud vaši žádost přijmeme a vy vstoupíte do pracovního poměru, uchováváme vaše údaje o žádosti po dobu nezbytnou pro pracovní poměr a pokud právní předpisy odůvodňují povinnost údaje uchovávat.

9. Zveřejnění údajů

Údaje, které shromažďujeme, budou zveřejněny pouze v případě, že:

 • Jste k tomu výslovně udělili svůj souhlas v souladu s čl. 6 (1) písm. a nařízení GDPR.
 • Zveřejnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků podle čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem zasluhující ochranu, pokud vaše údaje nebudou zveřejněny.
 • Jsme ze zákona povinni údaje zveřejnit v souladu s čl. 6 (1) písm. c nařízení GDPR.
 • Zveřejnění je povoleno zákonem a je nezbytné v souladu s čl. 6 (1) písm. b nařízení GDPR pro zpracování smluvních vztahů s vámi nebo pro realizaci předsmluvních opatření, která se na vaši žádost uskuteční.

Část zpracování údajů mohou provádět naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb, kteří jsou již zmíněni v těchto informacích o ochraně osobních údajů, to zahrnuje zejména poskytovatele IT služeb, kteří udržují naše systémy, jakož i poradenské společnosti. Poskytovatelé služeb jsou buď vázáni našimi pokyny v rámci smluvního zpracování, nebo s námi uzavřeli jiné dohody týkající se ochrany údajů; například proto, že údaje zpracováváme jako společní správci. Spolupracujeme také s partnery, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost na základě svého povolání, jako jsou daňoví poradci, právníci a další poskytovatelé služeb.

10. Doba uchovávání

V zásadě uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které jsme údaje shromáždili. Poté údaje neprodleně vymažeme, pokud údaje nevyžadujeme do uplynutí zákonné promlčecí lhůty pro důkazní účely pro nároky podle občanského práva nebo z důvodu zákonných povinností uchovávání. Smluvní údaje musí být uchovávány pro důkazní účely po dobu tří let od konce roku, ve kterém náš obchodní vztah s vámi skončí. Toto je také doba, kdy se nejdříve veškeré nároky promlčují podle zákonné promlčecí lhůty. I poté musíme z účetních důvodů některé vaše údaje uchovávat. Jsme povinni tak učinit z důvodu požadavků na právní dokumentaci, zejména vyplývající z německého obchodního zákoníku a daňového zákoníku. Zde uvedené doby uchovávání dokumentů se pohybují od dvou do deseti let.

11. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • Právo odvolat souhlas
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (článek 21 nařízení GDPR)
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme (článek 15 nařízení GDPR)
 • Právo na opravu vašich nesprávně uložených osobních údajů (článek 16 nařízení GDPR)
 • Právo na vymazání vašich osobních údajů (článek 17 nařízení GDPR)
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 nařízení GDPR)
 • Právo na přenositelnost vašich osobních údajů (článek 20 nařízení GDPR)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 nařízení GDPR).

Pro uplatnění zde popsaných práv můžete kdykoli použít výše uvedené kontaktní údaje. Za předpokladu splnění příslušných zákonných požadavků splníme vaše požadavky na ochranu osobních údajů. Vaše dotazy týkající se uplatňování práv na ochranu osobních údajů a našich odpovědí na ně budou uloženy pro účely dokumentace po dobu až tří let a v jednotlivých případech i déle, pokud existuje důvod k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Právním základem je čl. 6 (1) písm. f nařízení GDPR, na základě našeho zájmu o ochranu před jakýmikoli občanskoprávními nároky podle článku 82 nařízení GDPR, zamezení pokutám podle článku 83 nařízení GDPR a plnění našich povinností odpovědnosti podle čl. 5 (2) nařízení GDPR.
Na závěr máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, který je za nás odpovědný. Toto právo můžete uplatnit kontaktováním dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. V Praha 5, sídle společnosti L-SHOP-TEAM Česko s.r.o., je odpovědným dozorovým úřadem: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Důsledkem toho je, že od tohoto okamžiku již nebudeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu, který byl již dán, až do odvolání souhlasu. V rozsahu, v jakém zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pokud existuje námitka proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy, máte obecné právo vznést námitku proti zpracování údajů, což může být provedeno i bez uvedení důvodů. Pokud byste chtěli uplatnit své právo vznést námitku nebo odvolat souhlas, stačí zaslat neformální zprávu na výše uvedené kontaktní údaje.

Poslední revize: 05/2024