Největší německý prodejce textilu pro propagaci, volný čas a práci!

Prohlášení o ochraně osobních údajů

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o. bere ochranu Vašich osobních dat velmi vážně a striktně se držíme pravidel zákonů o ochraně dat. Osobní data jsou na této webové stránce uchovávána jen v technicky nejnutnějším rozsahu. V žádném případě nejsou získaná data prodávána nebo z jiných důvodů předávána třetím osobám. Ke zveřejnění údajů může dojít v souvislosti s žádostmi úředních orgánů, soudními příkazy a právními kroky nebo řízeními, např. v souvislosti s vyšetřováním policií nebo orgány státního zastupitelství v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, je-li to nezbytné pro účely trestního stíhání nebo vymáhání práva. Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s používáním této webové stránky.

1. Kontaktní údaje

Kontaktním partnerem a „správcem“ ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) odpovědným za zpracování vašich osobních údajů během návštěvy tohoto webu je společnost:


L-SHOP-TEAM Česko s.r.o.
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5 – Zličín

IČ: 45809631
Tel: +420 602 645 713
Email: gdpr@l-shop-team.eu

Zastoupena jednatelkou Petrou Komárkovou

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se předmětu ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv vůči nám, kontaktujte nás dopisem zaslaným poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu gdpr@l-shop-team.eu nebo p.komarkova@l-shop-team.cz.

2. Zpracování dat na naší internetové stránce

2.1. Přístup k datům a hostování

Pokaždé, když se připojíte k našemu webu, shromažďujeme přístupové údaje přenášené automaticky vaším prohlížečem, abychom vám umožnili web navštívit. Přístupová data zahrnují zejména následující:

 • Vaše IP adresa
 • Název požadovaného datového souboru
 • Datum a čas připojení
 • Objem přenesených dat
 • Poskytovatel služeb
 • Údaje o použitém prohlížeči a operačním systému
 • Online identifikátory (např. ID zařízení, ID relace)

Zpracování těchto přístupových údajů se provádí výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. Přístupové údaje jsou také dočasně uloženy pro výše uvedené účely v našich interních souborech protokolu za účelem generování statistických informací o používání našich webových stránek a dalšího rozvoje našich webových stránek, pokud jde o způsoby přístupu našich uživatelů (např. zda došlo ke zvýšení podílu přístupu na webové stránky z mobilních zařízení).

V souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) je důvodem zpracování, při úsilí o zachování vyvážených zájmů, ochrana našeho převažujícího oprávněného zájmu na správné prezentaci naší nabídky. Veškeré přístupové údaje budou smazány nejpozději sedm dní po ukončení Vaší návštěvy našich webových stránek.

2.2. Hostování služeb externím poskytovatelem

Na základě smlouvy o provedení zpracování naším jménem jsou služby hostování a prezentace webových stránek poskytovány třetí stranou, a to společností qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstrasse 41-43, 76133 Karlsruhe). Tyto servery, při úsilí o zachování vyvážených zájmů, zajišťují ochranu našeho převažujícího oprávněného zájmu na správné prezentaci naší nabídky. Veškeré údaje shromážděné následujícím způsobem v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v našem online obchodě jsou zpracovávány na serverech qwertiko. Zpracování bude probíhat na jiných serverech pouze v rozsahu zde popsaném.

Qwertiko sídlí v členské zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. S tímto poskytovatelem služeb jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování v souladu s článkem 28 GDPR.

2.3. Registrace

Máte možnost se zaregistrovat prostřednictvím našeho přihlašovacího přístupu, abyste mohli využívat plný rozsah funkcí nabízených naší webovou stránkou. Údaje, které za tímto účelem musíte uvést, jsou v našem registračním formuláři označeny jako povinná datová pole. Registrace není možná, pokud nejsou poskytnuty povinné údaje. Právním základem zpracování je čl.6 odst.1 písm. b) GDPR.

Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze je provést zasláním odpovídajícího upozornění na kteroukoli z výše uvedených kontaktních adres, nebo pomocí odpovídající funkce uvedené v zákaznickém účtu.

2.4. Objednávky

2.4.1. Proces objednávání

V rámci procesu objednávání shromažďujeme následující povinné údaje potřebné pro účely zpracování smlouvy:

 • Název
 • Společnost/Firma
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (pouze pro živnostníky)
 • Emailová adresa
 • Heslo
 • Fakturační a dodací adresa.

Další údaje, jako jsou telefonní a faxová čísla, můžete poskytnout volitelně, abychom vás mohli kontaktovat prostřednictvím těchto údajů také v případě jakýchkoli dotazů z naší strany. Právním základem zpracování je čl.6 odst.1 věta 1 písm. b) GDPR. Za účelem plnění smlouvy předáváme Vaše údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR společnosti, která smluvně zajišťuje dodání zásilky, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

2.4.2. Posouzení platební schopnosti (Kredibilita)

V případě především nových zákazníků, kteří chtějí uhradit své závazky v předstihu, není nutné prověřovat kredibilitu (platební schopnost). Pokud si u své stávající či v budoucnu dalších uskutečněných objednávek prostřednictvím našeho webového obchodu, případné prostřednictvím alternativních poskytovatelů, zvolíte jiný způsob platby např. převodem na účet, vyhrazujeme si právo provést kontrolu Vaší kredibility (platební schopnosti) s cílem poskytnout Vám odpovídající možnost platby po uskutečnění objednávky. Za tímto účelem bude využita specializovaná finanční referenční instituce, která prověří Vaši kredibilitu (platební schopnost). V takovém případě zveřejníme pouze ty Vaše osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k přípravě daného posouzení a budou poskytnutu pouze následující instituci:

 • o Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
  Na Pankráci 1683/127
  14000 Praha 4
  IČ: 27245322

Kontrola kredibility (platební schopnosti) může být také vyžadována v případě navázaných obchodních vztahů, ve kterých dojde např. ke změně právní formy podniku, k opakovaným nesrovnalostem v platbách, jakou jsou neuhrazené závazky, nebo k uzavření úvěrových limitů. Právním základem je náš oprávněný zájem na základě čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit minimalizaci rizika selhání a naší schopnosti nabídnout Vám pohodlný způsob platby.

2.5. Kontakt s námi

Máte několik možností, jak nás můžete kontaktovat. Patří mezi ně především kontaktní formulář, naše primární telefonní číslo a zákaznická e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím kontaktního formuláře jsou automaticky vymazány v okamžiku, kdy dojde k vyřešení Vaší žádosti/dotazu v plném rozsahu za předpokladu, že není nutné mít Vaši žádost/dotaz k dispozici za účelem naplnění smluvních nebo zákonných povinností (viz také část „Doba uložení“).

2.6. Používání YouTube videa

V případě některých našich článků, používáme v produktové prezentaci videa poskytnutá výrobci. Tato videa jsou uložena na YouTube a lze je přehrát přímo na našich webových stránkách.

YouTube je multimediální služba společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“) a je součástí skupiny společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google “). V některých případech mohou být data poskytnuta do USA. Aby byla zajištěna komplexní ochrana vašich údajů i v tomto případě, existují přiměřené záruky nebo jiné nástroje, které zajišťují soulad se zásadami evropského zákona o ochraně údajů.

TPrávním základem je čl.6 odst.1 věta 1 písm. f) GDPR, založený na našem oprávněném zájmu na použití videa a obrazového obsahu.

Prostřednictvím Vaší návštěvy příslušných produktových stránek obdrží YouTube a Google informace, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. K tomu dojde bez ohledu na to, zda jste přihlášeni na YouTube nebo Google, či nikoliv. Tyto údaje používají YouTube a Google pro účely reklamy, průzkumu trhu a zlepšení zákaznického obsahu/designu jejich webových stránek. Pokud otevřete YouTube na našich webových stránkách, když jste již přihlášeni ke svému profilu YouTube nebo Google, mohou YouTube a Google také propojit tuto událost s příslušnými profily. Pokud si to nepřejete, je nutné se před přístupem na náš web odhlásit z příslušných služeb.

Jak je uvedeno výše, můžete svůj prohlížeč přizpůsobit tak, aby odmítal soubory cookies, nebo můžete zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookies a vztahujících se k vašemu používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Google tak, že přejdete do stránky Google - Google-Ads Settings – Nastavení reklam a provedete deaktivujete tlačítko možnosti „personalizovaná reklama na webu“. V takovém případě Google zobrazí pouze nepersonalizovanou reklamu.

Další informace o tomto procesu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google - Privacy Policy, které platí také pro YouTube.

3. Cookies

3.1. Vlastní cookies

Pro část našich služeb je nutné, abychom používali cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá na Vaše zařízení. Cookies nejsou používány pro spouštění programů nebo přenosu virů do Vašeho počítače. Hlavním účelem našich vlastních souborů cookies je především poskytnout Vám nabídku, která je konkrétně přizpůsobena Vašim potřebám, a zajistit, aby používání našich služeb bylo co nejméně časově náročné.

Používáme naše vlastní soubory cookies zejména pro:

 • uložení Vašeho přihlašovacího oprávnění a
 • také Vašeho jazykové nastavení.

Naším cílem je, aby Vaše používání našich webových stránek bylo co nejvíce pohodlné a osobní. Tyto služby jsou založeny na výše uvedených oprávněných zájmech; právním základem je čl.6 odst.1 věta 1 písm. f) GDPR.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že akceptují soubory cookies. Můžete však upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookies nebyly používány, nebo aby mohly být uloženy pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tyto procesy jsou popsány v nápovědě Vašeho prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookies. Naleznete je pro různé prohlížeče pod následujícími odkazy:

Pokud zamítnete možnost používání souborů cookie, bude funkčnost našeho webu snížena.

My také používáme soubory cookie a podobné technologie (např. webové majáky) našich partnerů pro analytické a marketingové účely. Toto je podrobněji popsáno v následujících částech.

3.2. Matomo

Na našich webových stránkách používáme pro statistickou analýzu objemu pohybu návštěvníků open-source analytický software Matomo. Matomo je provozován na našich serverech a žádná data nejsou předávána třetím stranám (např. společnosti Matomo). IP adresa použita pro záznam Vaší návštěvy je okamžitě anonymizována (poslední 2 bajty Vaší IP adresy jsou anonymizovány). Ke zpracování a uložení Vaší návštěvy se používá pouze anonymizovaná IP adresa. Následující data mohou být uložena do protokolu návštěvníků společně s pseudonymizovaným ID návštěvníka (datový otisk zařízení):

 • Anonymizovaná IP adresa
 • Přístupové stránky (datum, čas, URL, název, doba prohlížení)
 • Stažené soubory
 • Kliknutí na odkazy na jiné webové stránky
 • Operační systém
 • Typ, verze a jazyk prohlížeče
 • Typ, verze a jazyk prohlížeče
 • Přibližná poloha (na základě anonymizované adresy IP)
 • URL referrer (dříve navštívená stránka)

Přihlášení návštěvníků a denní reporty jsou automaticky mazány po sedmi dnech a následně po 24 měsících.

Záznamu Vaší návštěvy můžete zabránit výběrem odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče (zvolte „Nesledovat“) (viz také informace uvedené v předchozí části), nebo pomocí zobrazeného tlačítka pro odhlášení. Tím se vytvoří deaktivační cookie, čímž Matomo-Skript již nebude možné spustit. Pokud se nezobrazí žádné tlačítko pro odhlášení, je pravděpodobně buď blokováno blokátorem reklam, anebo jinou podobnou technologií ve Vašem prohlížeči – v takovém případě zkontrolujte nastavení prohlížeče

4. Online přítomnost na sociálních sítích

Abychom mimo jiné mohli komunikovat se stávajícími a potencionálními zákazníky a mohli jim poskytnout informace a našich produktech a službách udržujeme naši online přítomnost na sociálních sítích.

Údaje o uživateli se zpravidla používají pro průzkum trhu a reklamní účely. Umožňují generování uživatelských profilů na základě zájmů uživatelů. Za tímto účelem se soubory cookiesa další identifikátory ukládají do počítačů uživatelů. Tyto profily poskytují základ např. pro umístění reklamy na sociálních sítích a také na webových stránkách třetích stran.

V případě používání sociálních sítí mohou být osobní údaje uživatelů zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor. Aby byla zajištěna komplexní ochrana Vašich údajů i v tomto případě, jsou zavedeny odpovídající záruky nebo jiné nástroje zajišťující soulad se zásadami evropského zákona o ochraně údajů.

Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 věta 1 písm. f) GDPR, založená na našem oprávněném zájmu účinně informovat uživatele a komunikovat s nimi. Informace o právním základu zpracování údajů prováděných sociálními sítěmi na jejich vlastní odpovědnost naleznete v oznámení o zásadách ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí. Další informace o různých činnostech týkajících se zpracování údajů a možnostech podání námitek najdete také pod odkazy níže.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že nejúčinnějším způsobem, jak podávat dotazy / žádosti týkající se ochrany údajů, je kontaktovat poskytovatele příslušných sociálních sítí, protože pouze tito poskytovatelé mají přímý přístup k údajům a mohou přímo provádět odpovídající opatření.

5. E-mailové newslettery a zasílaná reklama

5.1. Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme Vaše údaje potřebné k tomuto účelu nebo údaje Vámi poskytnuté samostatně, abychom Vám mohli pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter na základě Vašeho souhlasu podle čl.6 odst.1 věta 1 písm. a) GDPR.

Zrušení newsletteru je možné kdykoli a lze to provést buď oznámením zaslaným na níže uvedenou kontaktní adresu, anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v tomto newsletteru. Po zrušení odběru odstraníme Vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo jsme si nevyhradili právo na další použití těchto údajů, jak to dovoluje zákon, a o kterých Vás budeme v tomto oznámení informovat.

Newsletter je naším jménem zasílán poskytovatelem služeb působícím na základě smlouvy, konkrétně CleverReach (CleverReach GmbH & Co KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo), kterému za tímto účelem sdělíme Vaši e-mailovou adresu.

Uvedený poskytovatel služeb sídlí v členské zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. S tímto poskytovatelem služeb jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování, která splňuje požadavky čl.28 GDPR.

5.2. Zasílaná reklama a Vaše práva

Dále si vyhrazujeme právo používat Vaše křestní jméno a příjmení a Vaši poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech prostřednictvím pošty. Toto slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F) GDPR – který má při zvážení zájmů převažující sílu při komunikaci našimi zákazníky za účelem propagace našich produktů a služeb.

Zasílání reklamních sdělení naším jménem je prováděno poskytovatelem služeb, který pracuje na základě smlouvy, a kterému jsme za tímto účelem poskytli / zpřístupnili Vaše údaje.

Proti zpřístupnění a použití Vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním oznámení na níže uvedené kontaktní adresy.

6. Facebook Fanpage

Provozujeme webovou stránku (fanpage) na sociální síti Facebook, kterou uživatelům mimo USA a Kanadu nabízí společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“) a pro všechny další uživatele společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA („Facebook“), ve spolupráci s Facebookem, prostřednictvím které jsme schopni komunikovat s fanoušky (jako jsou naši stávající i potenciální zákazníci) a informovat je o našich produktech a službách.

Prostřednictvím této stránky přijímáme statistiky z Facebooku týkající se používání naší fanpage (např. Informace o počtu, jménech, interakcích jako „Like“ a komentářů, stejně jako souhrnné demografické a další informace nebo statistiky). Další podrobnosti o povaze a rozsahu těchto statistik lze najít v nápovědě Facebooku a odpovídajících statistikách. Další informace o příslušných vyplývajících povinnostech najdete v části „Informace o přehledech stránek“.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, a to na základě výše uvedeného oprávněného zájmu.

Veškeré zpracování údajů prováděné společností Facebook v této souvislosti na jeho vlastní odpovědnost v souladu s podmínkami používání Facebooku jsou mimo naši kontrolu. Rádi bychom Vás také upozornili na skutečnost, že v průběhu návštěv fanpage jsou Facebooku sdělovány údaje týkající se vašeho uživatelského chování na Facebooku a fanpage. Facebook výše uvedené informace zpracovává sám za účelem generování podrobných statistik a pro vlastní průzkum trhu a propagační účely, a my na toto jednání nemáme žádný vliv. Podrobnější informace o tomto procesu najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. V případě, že by měly být osobní údaje předány do USA, existují přiměřené záruky nebo jiné nástroje k zajištění dodržování zásad evropského zákona o ochraně údajů, aby byly Vaše údaje chráněny také v této souvislosti.

Za předpokladu toho, že při provozu fanpage obdržíme Vaše osobní údaje, máte nárok na práva stanovená v tomto oznámení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si chcete dodatečně uplatnit svá práva proti Facebooku, nejjednodušší způsob, jak to učinit, je kontaktovat přímo Facebook. Facebook je obeznámen s podrobnostmi technického provozu platformy a souvisejícího zpracování údajů, jakož i s konkrétními účely zpracování údajů, a pokud využijete svá práva, je schopen provést příslušná opatření v reakci na Váš dotaz/požadavek. Rádi Vám pomůžeme při uplatňování Vašich práv, pokud to bude z naší strany možné, a vaše dotazy/požadavky předáme Facebooku.

7. Job Applications

Nabízíme Vám možnost ucházet se o volná pracovní místa prostřednictvím e-mailové adresy: p.komarkova@l-shop-team.cz. Účelem shromažďování údajů je v tomto případě výběr uchazečů ohledně možnosti navázat s nimi pracovní poměr. Za účelem obdržení a zpracování Vaší žádosti shromažďujeme zejména následující údaje: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, dokumenty k žádosti (např. Certifikáty, reference, životopis), označení nejbližšího možného data nástupu a Vaše mzdové očekávání. Právním základem pro zpracování Vašich žádostí je čl. 6 odst.1 věta 1 písm. b) a čl. 88 odst.1 GDPR ve spojení se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

8. Zpřístupnění údajů

Údaje, které jsme shromáždili, se obecně zveřejňují pouze:

 • pokud jste k takovému zveřejnění dali výslovný souhlas v souladu s čl.6 odst.1 věty 1 písm. a) GDPR.
 • pokud je zpřístupnění podle čl.6 odst.1 věty 1 písm. f) GDPR nezbytné za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků a neexistují důvody pro domněnku, že máte převažující zájem na zachování Vašich údajů jako nezveřejněných.
 • pokud máme zákonnou povinnost zveřejňovat informace podle čl.6 odst.1 věty 1 písm. c) GDPR nebo
 • pokud je to právně přípustné a je to v souladu s ust. čl.6 odst.1 věty 1 písm. b) GDPR nezbytné pro plnění smluvních vztahů s Vámi nebo pro provádění předsmluvních opatření prováděných na Vaši žádost.

Zpracování údajů mohou částečně provádět i naši poskytovatelé služeb. Kromě poskytovatelů služeb uvedených v tomto oznámení o zásadách ochrany osobních údajů to mohou být zejména výpočetní střediska, kde jsou uloženy naše webové stránky a databáze, poskytovatelé IT služeb, kteří servisují a udržují naše systémy a poradenské firmy. Pokud zveřejníme údaje našim poskytovatelům služeb, mohou tyto údaje použít pouze za účelem plnění svých povinností. Poskytovatelé služeb jsou námi pečlivě vybíráni a pověřováni. Mají smluvní povinnost dodržovat naše pokyny, mají zavedena vhodná technická a organizační opatření na ochranu práv dotčených osob a jsou z naší strany pravidelně auditováni. V případě spolupráce s jakýmikoli poskytovateli služeb je s nimi uzavřena odpovídající dohoda pokrývající ochranu a zabezpečení dat. Seznam jmen současných poskytovatelů služeb lze získat vznesením této žádosti o jeho poskytnutí prostřednictvím naší e-mailové adresy gdpr@l-shop-team.eu nebo p.komarkova@l-shop-team.cz nebo zasláním písemně poštou.

Zveřejnění údajů může proběhnout také v souvislosti s žádostmi úředních orgánů, soudními příkazy a právními kroky nebo řízeními, např. v souvislosti s vyšetřováním policií nebo orgány státního zastupitelství uvedenými v § 3 odst. 6 Zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, pokud je to nezbytné pro účely stíhání nebo vymáhání práva.

9. Doba uložení

Osobní údaje obecně uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro splnění smluvních a/nebo zákonných povinností, pro které jsme údaje shromažďovali. Poté údaje okamžitě smažeme, kromě případů, kdy je nutné dodržet lhůtu do vypršení zákonného omezení pro důkazní účely v souvislosti s občanskoprávními nároky nebo z důvodu zákonných požadavků na uchování.

Z důvodu evidence musíme údaje o smlouvách uchovávat po dobu dalších tří let od konce roku, ve kterém byl s Vámi obchodní vztah ukončen. V případech zákonné promlčecí doby zaniknou veškeré nároky nejdříve po uplynutí této doby.

V některých případech je možné, že budeme muset Vaše údaje z účetních důvodů uchovávat ještě déle. Tuto povinnost nám ukládají jednotlivá nařízení, která mohou vyplývat z Českého občanského zákoníku, Českých daňových zákonů Českého zákona o bankovnictví a Českého zákona o praní peněz. V těchto případech se období stanovená pro uchování záznamů pohybují od dvou do deseti let.

10. Kontaktní možnosti a Vaše práva

Máte právo kdykoli požádat o informace týkající se Vašich osobních údajů. V takovém případě Vám vysvětlíme postup zpracování údajů a poskytneme Vám přehled Vašich údajů, které jsou u nás uloženy. Pokud jsou námi uložené údaje nesprávné nebo jsou v nich neúplná data, máte právo na jejich opravu. Můžete také požádat o vymazání svých údajů. Vymazání Vašich údajů je obecně možné pouze tehdy, jsou-li splněny určité požadavky, a to za předpokladu, že údaje již nejsou požadovány, pokud je zpracování nezákonné nebo pokud existují další okolnosti stanovené v čl.17 GDPR. Pokud by ve výjimečných případech vymazání nebylo možné z důvodu jiných právních předpisů, budou údaje – za předpokladu, že jsou splněny nezbytné požadavky – znepřístupněny ostatním uživatelům a budou k dispozici pouze pro konkrétní právní účel. Můžete také požádat o omezení zpracování Vašich údajů, pokud například prokážete pochybnosti o přesnosti údajů. V určitých případech máte také právo na přenositelnost údajů, tj. na požádání Vám poskytneme digitální kopii Vámi poskytnutých osobních údajů.

Za účelem uplatnění Vašich práv popsaných v tomto oznámení, nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů. To platí rovněž v případě, že si přejete obdržet kopii záruk, které prokazují odpovídající úrovně ochrany údajů.

Vaše dotazy/žádosti za účelem uplatnění práv na ochranu údajů a naše odpovědi na ně budou uchovány pro účely evidence po dobu tří let, v určitých jednotlivých případech i po delší dobu za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků. Právním základem je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, založený na našem oprávněném zájmu podle článku 82 GDPR na ochranu občanskoprávních nároků a podle článku 83 GDPR ve věci předcházení uplatnění sankcí a pokut a na našem zájmu při plnění našich povinností z odpovědnosti podle článku 5 GDPR.

Závěrem máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů, který je pro nás příslušný. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi, kde se nachází Vaše bydliště, místo výkonu práce, nebo kde došlo k údajnému porušení.

V Praze, kde je sídlo naší společnosti L-SHOP-TEAM Česko s.r.o. je odpovědným orgánem dohledu Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na odvolání souhlasu a právo vznést námitku.

Máte právo kdykoli odvolat nebo zrušit Váš souhlas s užíváním osobních údajů, který nám byl udělen. To znamená, že v budoucnu již nebudeme pokračovat ve zpracování Vašich údajů na základě uvedeného souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít za následek protiprávnost zpracování údajů prováděného do doby jeho odvolání na základě Vašeho souhlasu.

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. Pokud se námitka týká zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu, máte obecné právo na námitku, která bude námi realizována i bez udání důvodů.

Chcete-li využít svého práva na odvolání souhlasu, nebo vznést námitku, postačí zaslat oznámení v tomto smyslu bez zvláštních formálních požadavků, na kteroukoli z výše uvedených kontaktních adres.


Platné od 8/2020